• Blog

    Škotska u oktobru

    Uopšte nisam znala kako da počnem priču o Škotskoj. Da li da krenem od toga kako sam prošlog maja tamo negde u seocetu Dorni i Eilan Donan zamku ostavila srce ili kako sam obećala sebi da ni na jedno drugo putovanje neću otići dok se ponovo ne vratim u Škotsku. Ili možda kako mi reči ne idu jer se smatram toliko malom i nedostojnom te lepote i veličine. Ko sam ja da pretočim u reči tu istoriju, tu prolivenu krv za čast i klanove, tu veličanstvenu lepotu toliko sirovu i moćnu. Stiv kaze da bi se razumeo jedan narod, mora se upoznati zemlja u koju su utkani. Živa istina. Toliko…